Một số liên hoan nhỏ tại xưởng họa của trung tâm Mỹ Thuật Việt

Liên hoan nhỏ sau mỗi bài họcVIDEO ĐƯỢC QUAY TỪ CAMERA THEO DÕI VÀ ĐIỆN THOẠI 

Chuyên mục: