Một số liên hoan nhỏ tại xưởng họa của trung tâm Mỹ Thuật Việt

Liên hoan nhỏ sau mỗi bài họcVIDEO ĐƯỢC QUAY TỪ CAMERA THEO DÕI VÀ ĐIỆN THOẠI