Triển lãm tranh đầu tiên của trung tâm Mỹ Thuật Việt

NHỮNG HÌNH ẢNH TRIỂN LÃM ĐẦU TIÊN CỦA TRUNG TÂM MỸ THUẬT VIỆT

Cơ cấu giải thưởng có 1 nhất, 1 nhì, 1 ba và 2 giải khuyến khích. do năm đầu ít tác phẩm tham gia, hi vọng các năm sau ae tham gia mạnh hơn sẽ có nhiều giải hơn nữa